logo-Kapitani.png

Rekod transaksi ladang dan myGAP yang lebih mudah dan berkesan

Digital myGAP

Rekod Ladang dan jadual tanaman digital

Pertanian Lestari

Solusi berpandukan Sustainable Development Goal

Pasaran Tetap

Akses pasaran lebih awal terhadap hasil pertanian

Hasil Selamat

Hasil makanan selamat mengikut piawaian

Kapitani membantu anda meningkatkan pendapatan ladang dan menghasilkan hasil ladang yang lebih selamat.

Hasil ladang yang selamat adalah matlamat utama untuk semua pengguna. Pengguna yang memperoleh hasil tanaman yang selamat akan menjadi pengguna setia anda dan hasil tanaman dapat dipasarkan dengan lebih konsisten.

Rekod Ladang Secara Digital

Rekod ladang digital dapat membantu para petani mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin muncul selama proses penanaman, sehingga membantu mereka meningkatkan hasil ladang.

Pematuhan Makanan Selamat mengikut Amalan Pertanian Baik

Satu sistem pengurusan sumber di dalam pengeluaran pertanian secara baik dan lestari. Sistem ini dapat meningkatkan produktiviti ladang serta menghasilkan makanan yang selamat dan berkualiti dengan mengambilkira kebajikan, keselamatan dan kesihatan pekerja serta memelihara alam sekitar.

Pematuhan Piawaian

MyGAP dilaksanakan berdasarkan piawaian Malaysian Standard (MS).

tawaran kapitani

Pendigitalan Rantaian Nilai Pertanian

TaniOS

Sistem operasi ladang

Aplikasi berasaskan web untuk pengurusan, perancangan, penyimpanan rekod ladang dan pelaporan myGAP
TaniPASAR

Padanan pasaran

Platform pemasaran khusus untuk produk myGAP yang memudahkan hubungan pasaran yang selamat.
Kapitani

Akses kepada dana

Memadankan keperluan usahawantani dan dana yang diperlukan diperlukan untuk tanaman semula.

Rakan Kapitani

Hubungi Kami

Email us

nazrul@kapitani.co
iskandar@kapitani.co

Call us

+60133889984
+6221.2002.2013

Jom daftar bersama Kapitani !

Copyright © 2022 Kapitani, All rights reserved. Powered by MoxCreative.