RANTAIAN NILAI DAN BIG DATA INDUSTRI PERTANIAN

Rantaian nilai merupakan konsep asas untuk kita memahami bagaimana sesuatu industri berinteraksi daripada hulu sampai ke hilirnya, daripada upstream sampai ke downstreamnya. Dalam membangunkan Tanaman Cili sebagai sebahagian komoditi tanaman utama di Pertubuhan Peladang Kawasan Kuala Langat (PPK Kuala Langat) , Pengurus Besar, En. Shakran telah menggariskan dengan teliti tentang Read more…