See Our Work

Latest Projects

Polisi Privasi dan Cecikut

Dasar Privasi Kapitani

Tarikh Berkuatkuasa: 1 Oktober 2022

1. Pengenalan

Selamat datang ke Kapitani, platform pertanian inovatif kami. Dasar Privasi ini menerangkan bagaimana data peribadi anda dikumpulkan, digunakan, dan dijaga semasa anda menggunakan Kapitani. Kami menghormati privasi anda dan berusaha untuk melindunginya dengan sebaik mungkin. Sila baca dasar ini dengan teliti untuk memahami amalan kami dalam menguruskan data peribadi anda.

2. Data Peribadi yang Kami Kumpulkan

Kami mungkin mengumpulkan maklumat peribadi seperti nama, alamat e-mel, nombor telefon, dan maklumat lain yang diberikan secara sukarela oleh anda semasa mendaftar akaun Kapitani atau menggunakan platform kami.

3. Tujuan Pengumpulan Data Peribadi

Data peribadi anda mungkin digunakan untuk tujuan-tujuan berikut:

   – Mengurus akaun dan menyediakan perkhidmatan platform kepada anda.

   – Menghubungi anda berdasarkan maklumat yang anda berikan.

   – Menyampaikan maklumat tentang perkhidmatan dan pembaruan Kapitani.

   – Menganalisis dan menyelidik penggunaan platform untuk peningkatan yang berterusan.

4. Pendedahan Data Peribadi

Kami tidak akan menjual, menyewa, atau berkongsi data peribadi anda dengan pihak ketiga tanpa kebenaran anda, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu yang dinyatakan dalam dasar ini atau di bawah undang-undang yang berkenaan.

5. Perlindungan Data

Kami melaksanakan langkah-langkah keselamatan yang sesuai untuk melindungi data peribadi anda daripada akses, penggunaan, atau pendedahan yang tidak dibenarkan.

6. Akses dan Pembetulan Data Peribadi

Anda berhak untuk mengakses dan mengemaskini maklumat peribadi anda dalam akaun Kapitani anda. Jika terdapat sebarang ketidakakuran atau maklumat yang tidak tepat, sila kemaskini maklumat tersebut segera.

7. Cecikut dan Teknologi Pengumpulan Data

Kami menggunakan kuki dan teknologi lain untuk mengumpulkan maklumat teknikal mengenai penggunaan anda. Anda boleh menguruskan pilihan kuki anda dalam tetapan pelayar web anda.

8. Pindaan kepada Dasar

Kapitani berhak untuk mengkaji dan mengemaskini dasar privasi ini dari semasa ke semasa. Pindaan-pindaan akan diletakkan di laman web kami dan tarikh berkuatkuasa akan dinyatakan.

9. Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai dasar privasi kami, sila hubungi kami melalui [emel sokongan pelanggan atau borang hubungan di laman web].

Dengan menggunakan Kapitani, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan data peribadi anda sebagaimana dinyatakan dalam dasar privasi ini.

Kapitani.

Hubungi Kami

Email us

nazrul@kapitani.co
iskandar@kapitani.co

Call us

+60133889984
+60164112386

Jom daftar bersama Kapitani !

Copyright © 2023 Kapitani, All rights reserved. Powered by MoxCreative.