See Our Work

Latest Projects

Rekod transaksi ladang dan myGAP yang lebih mudah dan berkesan

Digital myGAP

Rekod Ladang dan jadual tanaman digital

Pertanian Lestari

Solusi berpandukan Sustainable Development Goal

Pasaran Tetap

Akses pasaran lebih awal terhadap hasil pertanian

Hasil Selamat

Hasil makanan selamat mengikut piawaian

Kapitani membantu anda meningkatkan pendapatan ladang dan menghasilkan hasil ladang yang lebih selamat.

Pengguna yang memperoleh hasil tanaman yang selamat akan menjadi pengguna setia anda dan hasil tanaman dapat dipasarkan dengan lebih konsisten

Rekod Ladang Secara Digital

Rekod ladang digital dapat membantu para petani menganalisa prestasi ladang dari musim ke musim.

Pematuhan Makanan Selamat mengikut Amalan Pertanian Baik

Satu sistem pengurusan sumber di dalam pengeluaran pertanian secara baik dan lestari.

Pematuhan Piawaian

MyGAP dilaksanakan berdasarkan piawaian Malaysian Standard (MS).

tawaran kapitani

Pendigitalan Rantaian Nilai Pertanian

TaniOS

Sistem operasi ladang

Aplikasi berasaskan web untuk pengurusan, penyimpanan rekod ladang dan pelaporan myGAP
TaniPASAR

Padanan pasaran

Platform pemasaran khusus untuk produk myGAP yang memudahkan hubungan pasaran yang selamat.
Kapitani

Akses kepada dana

Memadankan keperluan usahawantani dan dana yang diperlukan untuk tanaman semula.

Hubungi Kami

Emel

nazrul@kapitani.co
iskandar@kapitani.co

Mobil

+60133889984
+60164112386

Jom daftar bersama Kapitani !

Copyright © 2024 Kapitani, All rights reserved.