See Our Work

Latest Projects

Terma Penggunaan

Terma Penggunaan Platform Kapitani

Pengenalan:

Terma Penggunaan ini  menggariskan syarat-syarat dan panduan yang mengawal akses, penggunaan, dan tanggungjawab pengguna, selanjutnya dirujuk sebagai “Pengguna,” dalam memanfaatkan platform Kapitani, selanjutnya dirujuk sebagai “Platform.” Dengan mengakses dan menggunakan Platform, Pengguna bersetuju untuk mematuhi terma-terma ini.

Penggunaan Yang Dibenarkan:

 a) Pengguna dibenarkan untuk mengakses dan menggunakan Platform hanya untuk tujuan rasmi dan yang dibenarkan oleh Kapitani.

b) Pengguna tidak dibenarkan menggunakan Platform untuk tujuan yang melanggar undang-undang, tidak sah, atau komersial.

Akses dan Keselamatan: 

a) Pengguna wajib mengekalkan kerahsiaan dan keselamatan kelayakan log masuk dan maklumat akaun mereka.

b) Pengguna wajib segera melaporkan sebarang akses yang tidak dibenarkan, aktiviti yang mencurigakan, atau pelanggaran keselamatan kepada Kapitani.

Penggunaan Data dan Kepemilikan: 

a) Pengguna mengakui dan bersetuju bahawa mana-mana data yang dijana, dikumpulkan, atau diproses di Platform akan tertakluk kepada terma kepemilikan data yang dinyatakan oleh Kapitani.

b) Penggunaan data dari Platform wajib mematuhi terma yang telah ditetapkan oleh Kapitani.

Pematuhan Terhadap Undang-Undang: 

Pengguna wajib mematuhi semua undang-undang, peraturan, dan dasar yang berkenaan semasa menggunakan Platform, termasuk undang-undang perlindungan data dan privasi.

Aktiviti Dilarang: 

Pengguna tidak dibenarkan terlibat dalam mana-mana aktiviti yang melanggar undang-undang, merosakkan, atau menggangu ketertiban.

Kerjasama dan Komunikasi: 

Pengguna wajib menggunakan Platform untuk tujuan kerjasama, komunikasi, dan pertukaran informasi yang sihat dan beradab.

Kemas Kini dan Sokongan Platform: 

a) Pengguna mengakui bahawa Platform mungkin akan mengalami kemas kini, penambahbaikan, atau pengubahsuaian.

b) Sokongan teknikal berkaitan Platform akan disediakan oleh Kapitani.

Perlindungan Data dan Privasi: 

Pengguna wajib menghormati privasi dan perlindungan data semasa menggunakan Platform.

Pengakhiran Akses: 

Kapitani berhak untuk menangguhkan atau menghentikan akses Pengguna ke Platform jika terdapat pelanggaran Terma Penggunaan ini atau penyalahgunaan Platform.

Pemberian Ganti Rugi: 

Pengguna bersetuju untuk membebaskan Kapitani daripada sebarang tuntutan atau liabiliti yang timbul daripada penggunaan Platform oleh Pengguna.

Undang-Undang yang Mengawal dan Bidang Kuasa: 

Terma Penggunaan ini akan diperintah oleh undang-undang Malaysia. 

Dengan mengakses dan menggunakan Platform Kapitani, Pengguna bersetuju untuk terikat oleh Terma Penggunaan ini

Hubungi Kami

Email us

nazrul@kapitani.co
iskandar@kapitani.co

Call us

+60133889984
+60164112386

Jom daftar bersama Kapitani !

Copyright © 2023 Kapitani, All rights reserved. Powered by MoxCreative.